Samen onderweg: Een plek van verbinding en kansen bij Oudezijds 100

Afgelopen vakantie begon ik in de trein naar mijn vakantiebestemming in Zuid-Frankrijk aan het boek ‘De tolk van Kabul’. Het boek vertelt het verhaal van een Amerikaans-Canadese journalist die in Kabul woont en besluit zijn Afghaanse tolk, een goede vriend, te vergezellen op zijn reis van Afghanistan naar Europa. Het beschrijft in detail hoe deze gevaarlijke reis verloopt. De journalist met een westers paspoort kan niet de volledige reis afleggen, omdat dit te gevaarlijk is. Maar voor de Afghaan is er geen keuze; hij moet de meest gevaarlijke route volgen.

Tijdens mijn vakantie las ik dit boek uit, en het deed mij realiseren hoe de vlucht van de mensen die ik in mijn werk zie eruitziet. Ze hebben geen keuzes en moeten in goed vertrouwen op weg gaan, hopend dat ze hun eindbestemming bereiken, zonder te weten wat ze onderweg tegenkomen.
We zijn allemaal onderweg, ongeacht achtergrond, status of omstandigheden. We maken allemaal onze eigen reis door het leven, om verschillende redenen: sommigen vanwege noodzaak, anderen voor zelfontplooiing, weer anderen voor avontuur. Maar we worden allemaal geconfronteerd met onze eigen uitdagingen, kansen, hoogte- en dieptepunten.

In mijn werk, binnen de gemeenschap of tijdens het lezen van de Bijbel, realiseer ik me altijd dat we allemaal onderweg zijn en dat onze verschillen er niet toe doen. Mijn eigen reis is niet zonder hobbels, net zoals die van de jongedame uit Colombia die op maandagochtend bij mij komt, of de jongeman uit de Bible Belt die op zoek is naar zingeving. We zijn allemaal onderweg, fysiek en spiritueel.

Oudezijds 100 is een plek waar ik en iedereen die hier komt, mensen uit alle lagen van de samenleving ontmoet. Het is een plek vol mogelijkheden en constant in ontwikkeling; onderweg. Tijdens de Bijbelstudie op de laatste gemeenschapsavond ging het over het verhaal van Mozes en het verhaal van Abraham, over hoe zij onderweg gaan en zijn. In vertrouwen, zonder te weten wat de eindbestemming is, of zonder de eindbestemming te halen. In hoeverre zijn onze verhalen, gelijk aan hun wegen?

Dit jaar hebben we een grote groep mensen zien binnenkomen die behoefte hebben aan onderdeel kunnen zijn van een groep, een gemeenschap. We zien dat aan de aanvragen van geïnteresseerde gemeenschapsbewoners, we zien dat aan de diversiteit binnen de woongemeenschap maar ik zie dat ook aan de aanmeldingen voor het begeleid wonen en de mensen die binnenkomen via de InStap. Er is behoefte aan verbinding en daar proberen wij een plek voor te zijn.

Zo zijn wij momenteel bezig met een tweede reeks Nederlandse lessen, waarbij mensen uit de gemeenschap, de buurt en de Instap wekelijks les krijgen en ook doordeweeks nog met elkaar oefenen. Maar ook het schilderatelier dat is opgezet door één van onze vaste vrijwilligers en een gemeenschapsbewoner, of de filmavonden waar iedereen welkom is en de maandelijkse kinderactiviteiten die altijd weer een succes zijn. Er zijn tal van initiatieven en nog heel veel meer ideeën om gezamenlijk onderweg te kunnen.

Zonder financiële steun en vrijwilligers kunnen wij de diverse activiteiten en initiatieven niet realiseren. Wij geloven dat iedereen die onderweg is, recht heeft op kansen, ondersteuning en gemeenschap. Als jij ook onderdeel wil zijn hiervan en ons wil helpen om een verschil te maken in de weg van de mensen die bij ons komen, willen wij je vragen te overwegen een donatie te doen. Jouw financiële steun maakt het namelijk mogelijk om Nederlandse lessen, creatieve workshops, gemeenschapsactiviteiten en nog veel meer te blijven organiseren.

Samen maken wij een impact op het leven van mensen die onderweg zijn. Je kan eenmalig doneren via NL80 INGB0000056295, t.a.v. Vrienden van Oudezijds 100. Ook kan het via de QR-code of www.oudezijds100.nl/steun-ons. Ook kun je ons benaderen om te bespreken hoe je kunt bijdragen en helpen om ons werk te ondersteunen. Samen maken we onderweg zijn een stukje makkelijker en betekenisvoller voor iedereen. Laten we samen onderweg gaan!

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl