Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement

Ten behoeve van de uitvoering van onze werkzaamheden verwerkt de communitaire gemeenschap Oudezijds100, en de daaraan gelieerde stichtingen, persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij verwerken gegevens op basis van een overeenkomst, op basis van een wettelijke grondslag of op basis van uw toestemming.

Hieronder scharen wij de volgende activiteiten c.q. typen verwerking: (1) hulpverlening, (2) gemeenschap, (3) medewerkers & vrijwilligers en (4) donateurs.

 1. Als u hulpverlening van ons krijgt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Nationaliteit
 • Geboorteland en geboortedatum
 • Emailadres
 • Kopie paspoort en verzekeringspasje
 • BSN of V-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Relevante documentatie van extern betrokken hulpverleners en samenwerkende instanties
 • Omschrijving van uw hulpvraag en de voortgang daarop
 • Indien relevant voor de hulpvraag: uw religie
 1. Als u in onze woongemeenschap woont of bij ons huurt, verwerken we de volgende persoonsgegevens van u:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Emailadres
 • Paspoortnummer en BSN
 • Bankrekeningnummer, en gegevens m.b.t. uw huurcontract.
 1. Als u bij ons werkt als betaalde kracht of als vrijwilliger, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer (voor uw salaris)
 • BSN (als u op de loonlijst staat)
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor loonaangifte
 • Gegevens die voortvloeien uit uw arbeids- of vrijwilligers overeenkomst
 • Kopie van uw diploma (indien van belang voor uw functie)
 • BIG-registratie (indien van toepassing)
 • Gegevens die voortvloeien uit de arbodienstverlening (indien u langdurig ziek bent).
 1. Als u donateur bij ons bent, kunnen we de volgende van uw gegevens verwerken:
 • Naam, adres en woonplaats
 • Rekeningnummer
 • Aanmelding- en afmelding incasso.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op onze verwerkingen:

 • Persoonsgegevens worden digitaal verwerkt en, indien sprake is van een begeleidingstraject, ook in een dossier opgelegd.
 • Gegevens zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders. Ons digitaal systeem is aangesloten op een beveiligd netwerk en gegevens worden verwerkt in een beveiligde cloud omgeving. Papieren dossiers, voor zover nog niet oud genoeg om te worden vernietigd, bevinden zich in afgesloten dossierkasten in een eveneens afgesloten werkarchief.
 • Iedere medewerker is verplicht tot geheimhouding. Medewerkers delen uw gegevens alleen met direct gelieerde/samenwerkende stichtingen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Wij bewaren uw gegevens 15 jaar na het laatste mondelinge- dan wel schriftelijke contact. Indien u wilt dat uw gegevens eerder verwijderd worden, kunt u hiertoe te allen tijde, bij voorkeur schriftelijk, een verzoek indienen. Verwijdering vindt dan plaats tenzij wettelijke beperkingen van kracht zijn.
 • Wij verkopen nooit uw persoonsgegevens aan derden en maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in onze dienstverlening

Met enige regelmaat delen wij wel uw persoonsgegevens met derden, dit doen we op basis van de wet of op basis van overeenkomst. Zo kunnen wij gegevens van u delen met:

 • Indien u bij ons werkt: de belastingdienst, payrollsoftwareleverancier, het pensioenfonds, de arbodienst, verzekeraar.
 • Als u een hulpvraag bij ons heeft: kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere zorgaanbieders of hulpverleners indien dit noodzakelijk is voor de hulpverlening of voor facturatie.

U hebt altijd recht op inzage in uw gegevens, hiervoor moet u een, bij voorkeur schriftelijk verzoek indienen. Ook voor de uitoefening van uw andere AVG-rechten kunt u zich tot ons wenden.

Indien u vragen of een klacht hebt over hoe wij met privacy omgaan dan kunt u via de mail (info@oudezijds100.nl) en anders via ons algemeen nummer (020-6266634), contact opnemen met de vanuit de communiteit aangewezen privacy officer.

Ook kunt u zich met klachten wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl