Hulp & Vragen

Hulp & Vragen

OpStap
Oudezijds100 biedt via het programma van de OpStap tijdelijke huisvesting met begeleiding (intensief begeleid wonen en begeleid wonen). Tijdens je verblijf bij ons maak je deel uit van de woongemeeschap van Oudezijds 100. Je krijgt begeleiding van een maatschappelijk werker, die jou waar nodig ondersteunt op sociaal, praktisch, maatschappelijk, pastoraal en emotioneel gebied. De hulp bestaat uit een 4 stappen-plan:

Kennismaken
Tijdens de eerste twee weken maak je kennis met de gemeenschap en de gemeenschap met jou. Je mag in deze periode alleen onder begeleiding naar buiten en je levert tijdelijk je telefoon en pinpas in. Je krijgt een rooster met activiteiten in huis. Dit helpt je om even afstand te nemen van vertrouwde gewoontes en het hectische leven.

Verdiepen
Samen met je begeleider maak je een plan, dat zo goed mogelijk aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Samen bekijk je wat de oorzaken zijn van je problemen en wat je eraan kunt doen.

Oefenen
Je gaat steeds meer buitenshuis ondernemen. Je gaat weer aan het werk of volgt een opleiding. Je oefent nu in de praktijk wat je graag wilde leren.

Zelfstandig wonen met begeleiding
Je woont grotendeels zelfstandig, maar hebt nog een keer per week een gesprek en werkt een dagdeel per week als vrijwilliger mee in de gemeenschap. Je hebt een dagbesteding en voldoende inkomsten om rond te komen.

Het begeleidingsplan wordt iedere zes weken geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt er gekeken naar de vervolgstappen.

Kosten
Een verblijf in de OpStap is niet gratis. Je betaalt een eigen bijdrage, die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Als je dit niet kunt betalen, zoeken we met jou naar een oplossing.

Voor wie?

– je bent volwassen, gezinnen met kinderen zijn ook welkom;
– je hebt een hulpvraag op sociaal, emotioneel en/of maatschappelijk gebied en begeleiding op afstand is niet voldoende;
– je bent voldoende zelfstandig om in een leefgemeenschap te functioneren;
– je hoeft niet christelijk te zijn om bij ons geholpen te worden, maar je kunt wel bij ons terecht met vragen over God en geloven.

Intake

Als je denkt dat jouw vraag past bij ons aanbod, kun je een afspraak maken voor een intake. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertel je over jouw situatie en je achtergrond. Ook kun je in dit gesprek vragen stellen over onze gemeenschap en de hulp die wij kunnen bieden.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E info@kruispost.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl