Kishenyi

Kishenyi

Oudezijds 100 steunt een ontwikkelingsproject in Kishenyi (Uganda). Onder leiding van Charles Byarugaba zijn inmiddels een kleinschalig landbouwproject, een medische post en een school opgezet.

Boerderij
De voorbeeldboerderij bestaat uit onder andere een koffieplantage en diverse akkerbouw van maïs, zoete aardappel, cassave, bananenbomen, mangobomen en papayabomen. Dorpelingen werken op deze boerderij en ontvangen hier inkomsten voor. Ze leren ondertussen hoe zij koffie kunnen telen en akkerbouw kunnen toepassen. Niet door westerse methoden in te voeren, maar door aan te sluiten bij de plaatselijke situatie wordt kennis overgedragen.

Medische post
De medische post is inmiddels ingeburgerd in het plaatselijke gezondheidssysteem. Zo wordt via de medische post gezondheidsvoorlichting gegeven aan de mensen in het dorp. En op gezette tijden worden er medicijnen, zoals AIDS-remmers, verstrekt.

School
De school wordt niet door de overheid gefinancierd en kan alleen bestaan door giften. De afgelopen jaren is met hulp van giften en door vrijwillige inzet van Nederlandse bouwlieden gewerkt aan de verbetering van de accommodatie. De school staat bekend om zijn goede resultaten en de goede zorg voor de leerlingen. Daardoor neemt het leerlingenaantal toe.

Historie
Schamele, met riet bedekte hutten. Medische hulp op uren lopen. Dat is het dorp waar Charles Byarugaba is geboren en getogen in het zuiden van Uganda. De lokale bevolking kan zich nauwelijks voeden met de opbrengst van het land. Daardoor trekken de jongeren naar de stad. Voor velen biedt dat geen echte oplossing. Charles is afgestudeerd als landbouwingenieur en wil zijn dorp helpen op een manier die aansluit bij de mensen zelf. In 1995 reist hij naar Nederland en komt in aanraking met Oudezijds 100, waar hij geïnspireerd raakt om daadwerkelijk terug te keren. In de afgelopen jaren heeft ons contact met het project van Charles in Kishenyi zich verdiept. Giften en inzet van vrijwilligers hebben bijgedragen aan een duurzame ontwikkeling van het dorp.

Wil je ons steunen? Neem dan contact met ons op:

Stichting Kishenyi
t.a.v. br Rik Florentinus sg
Oudezijds Achterburgwal 100
1012 DS Amsterdam
t 020 – 626 66 34
rik.florentinus@oudezijds100.nl
bankrekening 69.93.54.579
 (Van Lanschot Utrecht)

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl