Steun ons met een donatie of gift

Oudezijds 100 heeft een ANBI-registratie (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarvoor specifieke regelingen gelden met betrekking tot schenkingen. Het geld dat u geeft, komt ten goede aan mensen die zich voor hulp wenden tot Oudezijds 100. Ons ANBI nummer is 26960199.
Onder bepaalde voorwaarden is een schenking aftrekbaar voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl.

Nalatenschap
Denkt u na over uw nalatenschap en testament? Wilt u iets betekenisvols achterlaten. U kan uw Oudezijds 100 aantekenen als uw nalatenschap. U bespaart belasting als u de fisclae regels op dit gebied goed toepast. Wilt u meer weten over nalaten bij Oudezijds 100 bekijk dan de pagina oudezijds100.nl/nalatenschap .

Controle
Stichting Oudezijds 100 laat jaarlijks een accountant de besteding en verantwoording van de financiën controleren. Een kopie van het accountantsverslag geven wij u graag ter inzage.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl