Steun ons met een donatie of gift

Steun ons met een donatie of gift

Een belangrijk deel van de inkomsten van Oudezijds 100 is afkomstig uit giften. Particulieren, kerken, fondsen en andere instellingen steunen ons werk. Elke bijdrage die u kunt geven, is welkom. Als u dat wilt, kunt u bij uw donatie aangeven voor welke specifieke activiteit of welk doel binnen Oudezijds 100 uw bijdrage bestemd is. 

Op dit moment zetten wij ons in voor Oekraïne, onder andere via opvang maar ook door geld in te zamelen voor projecten in Oekraïne voor in de toekomst. Help ons deze steun vorm te geven.  

Vul onderstaand formulier in om direct een donatie te doen via iDeal

Oudezijds 100 heeft een ANBI-registratie (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarvoor specifieke regelingen gelden met betrekking tot schenkingen. Het geld dat u geeft, komt ten goede aan mensen die zich voor hulp wenden tot Oudezijds 100. Ons ANBI nummer is 26960199.
Onder bepaalde voorwaarden is een schenking aftrekbaar voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Kijk voor meer informatie op https://www.belastingdienst.nl.

 

Periodieke schenking
Een periodieke schenking is een structurele gift, die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst die door de schenker en de ontvanger wordt opgesteld. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Sinds enkele jaren is betrokkenheid van een notaris niet meer vereist, via de belastingdienst zijn voorbeelden van dergelijke schriftelijke overeenkomsten te verkrijgen.
Het voordeel van een periodieke schenking is dat de aftrekbaarheid niet wordt beperkt door de grenzen van 1% en 10% van het verzamelinkomen zoals geldend in het geval van een eenmalige schenking.

 

Erfstellingen & legaten
Oudezijds 100 opnemen in uw testament is een andere mogelijkheid. Dit kan door Stichting Oudezijds 100 te benoemen als erfgenaam van (een deel van) uw bezit of door een bepaald bedrag na te laten aan Stichting Oudezijds 100. Deze laatste vorm wordt een legaat genoemd, dat naast een geldbedrag ook goederen, bezittingen of aandelen kan behelzen.

Controle
Stichting Oudezijds 100 laat jaarlijks een accountant de besteding en verantwoording van de financiën controleren. Een kopie van het accountantsverslag geven wij u graag ter inzage.

Directe donatie via iDeal
Vul onderstaand formulier in om direct een donatie te doen via iDeal

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E info@kruispost.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl