De Nederlandse lessenreeks is weer van start gegaan!

Adopteer een kamer, kopje of bord

Adopteer een kamer, kopje of bord!

In de veilige omgeving van de Woongemeenschap Oudezijds 100 ontvangen wij dagelijks gasten met een extra zorgvraag en behoefte waarvoor binnen de reguliere hulpverlening (voorlopig) geen aanbod mogelijk is. Dit kan te maken hebben met status, aard van de problematiek (zonder aansluiting bij een bestaande doelgroep) leeftijd (b.v. tieners: te jong voor de volwassenzorg en te oud voor pleegzorg), wachtlijsten enz. Al deze mensen met heel verschillende achtergronden en zorgbehoefte hebben één ding gemeen: ze hunkeren naar een plek waar ze gastvrij onthaald worden, een luisterend oor vinden, aandacht krijgen, tijd en ondersteuning en niet te vergeten de onmisbare kop koffie of thee, of een bord eten.

Vrijwilligers geven dagelijks vorm aan deze zorg daarnaast is steun van buiten hard nodig om bij te dragen in de kosten van dit aanbod.

Wij vragen van alle bewoners en gasten een bijdrage naar vermogen, maar voor een groot deel van de gasten beperkt dit vermogen zich tot praktische inzet (bijdragen in de schoonmaak, de boodschappen, koken, ect.). In de geldelijke kosten kunnen zij meestal niet voorzien.
Daarom hebben wij uw steun nodig!

Wat krijgt u van ons?
U mag onbeperkt koffie komen drinken of een keer mee-eten of participeren aan een van de vele feest-activiteiten met onze gasten. Als u een kamer adopteert bent u van harte welkom om een keer een overnachting bij ons te reserveren!

Wordt u adoptie ouder? Klik op de volgende link en vul het juiste bedrag in.
De bedragen kunt u in de flyer hier onder zien. Mocht u meer informatie of een fysieke folder willen hebben kom gerust langs! Of stuur een mail naar ino@oudezijds100.nl

Steun ons met een donatie of gift – Oudezijds100

Adopteer een kopje flyer

Adopteer een kamer flyer v.1

 

KP

Bericht verzelfstandiging Stichting Kruispost

Amsterdam, 24 april 2023

 

Hierbij informeren wij u dat in goed onderling overleg is besloten dat Stichting Kruispost als
zelfstandige organisatie verder gaat. Daarmee is Kruispost geen onderdeel meer van de
gemeenschap Oudezijds 100. Beide stichtingen blijven samenwerken om kwetsbare
doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen.

 

De gemeenschap Oudezijds 100, gestart in 1952, is ontstaan vanuit de Franse kerkelijke
beweging “prêtre ouvrié”, met een focus op aanwezigheid en bereikbaarheid voor de armen.
Zo ontstond in de binnenstad van Amsterdam een huis van gastvrijheid met aandacht voor
de drie pijlers van de christelijke geloofsgemeenschap: “diaconaat, pastoraat en apostolaat”
(maatschappelijke- geestelijke en educatieve zorgverlening). Uit dit initiatief zijn de
stichtingen Oudezijds 100 en Kruispost ontstaan, ieder met hun eigen specifieke
zorggebieden ingebed in de communautaire woongemeenschap.

 

Stichting Oudezijds 100 werd statutair opgericht in 1955 met als doel het evangelie van
Jezus Christus present te stellen in de binnenstad van Amsterdam. Oudezijds 100 geeft aan
deze roeping vorm door presentie, maatschappelijke, psycho-sociale en pastorale zorg. De
woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.

 

Stichting Kruispost, opgericht in 1982, biedt anno 2023 medische en psychosociale zorg
(POH) aan onverzekerde en ongedocumenteerde Amsterdammers die in de reguliere zorg
geen hulp kunnen vinden. De artsen en zorgverleners van Stichting Kruispost leveren
volwaardige, professionele eerstelijns zorg, basis tandzorg en beperkt aanbod op
tweedelijns zorg.

 

Na de verzelfstandiging
Kruispost is uitgegroeid tot een professionele organisatie waar vrijwillige (huis-) artsen,
specialisten en receptionisten een stijgend aantal patiënten zorg biedt, met ruim 12.000
consulten in 2022. Deze ontwikkeling vroeg om een heroriëntatie ten aanzien van de
oorspronkelijke doelstelling en samenwerkingsvormen en anderzijds om een organisatie die
aansluit bij hedendaagse huisartsenzorg. Als zelfstandig orgaan wordt de al eerder
ingeslagen weg van verdere medische professionalisering versneld voortgezet.

 

Deze verzelfstandiging geeft ook Oudezijds 100 beter de ruimte de verdere professionele
ontwikkeling en uitbreiding, op grond van de initiële aanwezigheid en zorgopdrachten, door
te zetten. Dit onverminderd in nauwe aansluiting op de huidige maatschappelijke
zorgbehoefte en hulpvraag.

 

Natuurlijk zal er sprake blijven van samenwerking tussen de twee stichtingen, zoals op het
gebied van doorverwijzingen, ondersteuning en huisvesting. Oudezijds 100 en Kruispost
zullen ook in de toekomst met elkaar verbonden blijven om hun kwetsbare doelgroepen zo
goed mogelijk te blijven bedienen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Lyke Florentinus-Boiten – Oudezijds100 – Lyke.Florentinus-boiten@oudezijds100.nl
Hélène Croon – Stichting Kruispost – Helene.Croon@kruispost.n

Steun Oekraïne

Oudezijds 100 steunt Oekraïne

Oudezijds 100 zet zich de komende tijd in voor Oekraïne, onder andere via opvang voor meerdere gezinnen, zowel in Amsterdam als op Maria ter Claesze.
Ook zamelen wij met onze vastenactie geld in voor projecten in Oekraïne.
Een bewoner van ons komt uit Oekraïne en is aan het begin van de oorlog naar zijn familie gegaan.
Hij is daar nog steeds en via zijn netwerk zullen wij verschillende projecten in de toekomst gaan steunen.

Wil jij ons in ons werk steunen? Heel graag! Dit kan via: Steun Ons

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Titel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Titel 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl