Steun ons

Steun ons

Het leven en werken van Oudezijds 100 wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van heel veel verschillende mensen. Voor een deel van onze hulpverlening ontvangen wij gemeentelijke subsidie. Deze is echter niet toereikend om het leven en werken van Oudezijds 100 in al haar facetten vorm te geven. Daarom is uw steun in de vorm van donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk en gebed meer dan welkom.

Steun ons met een donatie of gift

Vrijwilliger worden bij Oudezijds 100

Vriend worden

Sponsor worden

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl