Vriend worden

Vriend worden

Hoe noodzakelijk financiële bijdragen en het werk van vrijwilligers ook zijn, wij kunnen niet zonder een netwerk van vrienden om ons heen. Dit veelzijdige netwerk heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid en bestaat uit zeer diverse mensen die op de een of andere wijze ons een warm hart toedragen.

Onder onze vrienden rekenen zich onder meer voormalige leden van de woongemeenschap, bestuurders van onze stichtingen, leden van kerkelijke gemeenten die met ons verbonden zijn en professionals met specifieke expertise. Zij zijn betrokken bij het reilen en zeilen van Oudezijds 100, dienen ons gevraagd en ongevraagd van advies en steunen ons door hun gebeden.

Publicaties
Iedereen die zich betrokken voelt bij Oudezijds 100 ontvangt het KajuitNieuws en het publicitaire jaarverslag. KajuitNieuws is de spreekbuis van Oudezijds 100 en verschijnt vier keer per jaar. Het jaarverslag geeft een beeld van de jaarlijkse ontwikkelingen binnen de maatschappelijke opvang en het medische maatschappelijke werk van de gemeenschap en de financiële verantwoording. Van de ontwikkelingen op Kruispost en de bijbehorende financiële verantwoording wordt verslag gedaan in een apart publicitair jaarverslag.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl