Steun ons

Het leven en werken van Oudezijds 100 wordt mogelijk gemaakt door de bijdrage van heel veel verschillende mensen. Voor een deel van onze hulpverlening ontvangen wij gemeentelijke subsidie. Deze is echter niet toereikend om het leven en werken van Oudezijds 100 in al haar facetten vorm te geven. Daarom is uw steun in de vorm van donaties, sponsoring, vrijwilligerswerk en gebed meer dan welkom.

Steun ons met een donatie of gift

Een belangrijk deel van de inkomsten van Oudezijds 100 is afkomstig uit giften.
Particulieren, kerken, fondsen en andere instellingen steunen ons werk. Elke bijdrage die u kunt geven, is welkom. Als u dat wilt, kunt u bij uw donatie aangeven voor welke specifieke activiteit of welk doel binnen Oudezijds 100 uw bijdrage bestemd is.

Belastingen

Oudezijds 100 heeft een ANBI-registratie (Algemeen Nut Beogende Instelling), waarvoor specifieke regelingen gelden met betrekking tot schenkingen. Het geld dat u geeft, komt ten goede aan mensen die zich voor hulp wenden tot Oudezijds 100. Onder bepaalde voorwaarden is een schenking aftrekbaar voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Kijk voor meer informatie op http://www.belastingdienst.nl.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een structurele gift, die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst die door de schenker en de ontvanger wordt opgesteld. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Sinds enkele jaren is betrokkenheid van een notaris niet meer vereist, via de belastingdienst zijn voorbeelden van dergelijke schriftelijke overeenkomsten te verkrijgen.
Het voordeel van een periodieke schenking is dat de aftrekbaarheid niet wordt beperkt door de grenzen van 1% en 10% van het verzamelinkomen zoals geldend in het geval van een eenmalige schenking.

Erfstellingen & legaten

Oudezijds 100 opnemen in uw testament is een andere mogelijkheid. Dit kan door Stichting Oudezijds 100 te benoemen als erfgenaam van (een deel van) uw bezit of door een bepaald bedrag na te laten aan Stichting Oudezijds 100. Deze laatste vorm wordt een legaat genoemd, dat naast een geldbedrag ook goederen, bezittingen of aandelen kan behelzen.

Controle

Stichting Oudezijds 100 laat jaarlijks een accountant de besteding en verantwoording van de financiën controleren. Een kopie van het accountantsverslag geven wij u graag ter inzage.


Stichting Vrienden van Oudezijds 100

KvK:41198959

ING:56295

IBAN/SEPA:NL80INGB 0000056295

BIC:INGBNL2A

Stichting Vrienden van Kruispost

KvK:41216773


ABN-AMRO:437295370


IBAN/SEPA:NL22ABNA 0437295370

BIC:ABNANL2A

Sponsor worden

Verschillende bedrijven en instellingen sponsoren Oudezijds 100 in natura. Hun sponsoring in de vorm van food en non-food levert een niet geringe bijdrage aan het leven en werken van de gemeenschap. Zo betrekken wij van verschillende bakkers dagelijks brood, zijn er hotels die ons linnengoed en servies aanbieden en dragen banken en verzekeringskantoren bij aan de inrichting van onze administratie.

Sponsoren


Op dit moment worden wij door de volgende bedrijven in natura gesponsord:

 • ABN-AMRO
 • Rabobank
 • Probaat Accountants en Adviseurs
 • Bakker Bart
 • BROOD
 • Sofitel Legend Amsterdam The Grand
 • Amsterdam American Hotel
 • Advocatenkantoor de Binnenstad
 • Keij & Stefels NVM makelaar
 • Stadsherstel Amsterdam NV
 • Stadgenoot
 • Van Wijk Vastgoedonderhoud
 • Ymere

Werkervaringsplekken en maatjesproject


Ook zijn wij op zoek naar bedrijven die onze hulpvragers willen ondersteunen in de vorm van werkervaringsplekken of deel te nemen aan ons maatjesproject. Werk(ervaring) en scholing zijn onmisbaar op de weg naar zelfstandigheid. Daar kunt u een cruciale bijdrage aan leveren.

Contact

Wilt u met uw bedrijf Oudezijds 100 sponsoren?

Neem dan contact op met:


zr Lyke Florentinus-Boiten

Oudezijds Achterburgwal 100

1012 DS Amsterdam

[email protected]
020-6266634Wilt u met uw bedrijf participeren in ons maatjesproject of een werkervaringsplek aanbieden?

Neem dan contact op met:


zr Albertine de Bruijn-Boiten

Oudezijds Achterburgwal 100

1012 DS Amsterdam

[email protected]
020-6266634


Vrijwilliger worden bij Oudezijds 100

Het leven en werken van Oudezijds 100 is niet mogelijk zonder de bijdrage van vele vrijwilligers. Een aantal taken proberen wij altijd te vervullen. Er zijn mensen nodig om de telefoon op te nemen en koffie te zetten en onze panden moeten onderhouden worden. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken; iedereen is welkom, ok met bijzondere talenten en capaciteiten.


Kruispost


Kruispost biedt mensen die onverzekerd zijn medische en psychosociale zorg. Hiervoor zijn receptionisten en artsen nodig. Op Kruispost werken zowel basis-artsen, als artsen met uiteenlopende specialisaties. Door vrijwilligerswerk te doen op deze plek kunt u iets betekenen voor mensen in benarde, zo niet uitzichtloze situaties.

Inloop

De Inloop, de huiskamer van Oudezijds 100, is de plek waar gemeenschapsleden en bezoekers van buiten elkaar treffen. De een komt voor een praatje, de ander zoekt er rust en ontspanning. Receptionisten van de Inloop ontvangen bezoekers, schenken koffie en thee en staan mensen die contact zoeken met de gemeenschap telefonisch te woord.

Vaderhuis

Het Vaderhuis is verantwoordelijk voor het huishouden dat we samen vormen. Er wordt gekookt, schoongemaakt en gewassen en gastvrijheid verleend aan logees. Veel van dit werk lijkt heel vanzelfsprekend, maar is onmisbaar.

Diaconaal jaar


Wie een langere periode met de gemeenschap mee zou willen leven kan dat doen in de vorm van een diaconaal jaar. Vrijwilligers die voor deze vorm van ondersteuning kiezen, wonen intern in de gemeenschap en hebben er een volledige dagtaak. Zij worden begeleid door een van de communiteitsleden. In dit kader is er samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam en European Voluntary Service. Maar het is ook mogelijk om op individuele basis een diaconaal jaar in te vullen.

Vrijwilliger worden op Oudezijds 100?

Bel: 020 - 626 66 34

Of mail naar

Vriend worden

Hoe noodzakelijk financiële bijdragen en het werk van vrijwilligers ook zijn, wij kunnen niet zonder een netwerk van vrienden om ons heen. Dit veelzijdige netwerk heeft zich in de loop van de jaren uitgebreid en bestaat uit zeer diverse mensen die op de een of andere wijze ons een warm hart toedragen.

Onder onze vrienden rekenen zich onder meer voormalige leden van de woongemeenschap, bestuurders van onze stichtingen, leden van kerkelijke gemeenten die met ons verbonden zijn en professionals met specifieke expertise. Zij zijn betrokken bij het reilen en zeilen van Oudezijds 100, dienen ons gevraagd en ongevraagd van advies en steunen ons door hun gebeden.

Publicaties

Iedereen die zich betrokken voelt bij Oudezijds 100 ontvangt het KajuitNieuws en het publicitaire jaarverslag. KajuitNieuws is de spreekbuis van Oudezijds 100 en verschijnt vier keer per jaar. Het jaarverslag geeft een beeld van de jaarlijkse ontwikkelingen binnen de maatschappelijke opvang en het medische maatschappelijke werk van de gemeenschap en de financiële verantwoording. Van de ontwikkelingen op Kruispost en de bijbehorende financiële verantwoording wordt verslag gedaan in een apart publicitair jaarverslag.