Word jij onze nieuwe maatschappelijk werker?

image00006

24 juli start – Vakantieschilderclub voor kinderen

Speciaal voor kinderen, die niet of maar kort op vakantie gaan, organiseren elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een schilderclub. Elke keer wordt er eerst een verhaal verteld en daarna worden alle kinderen uitgenodigd om daarover een leuk schilderij te maken.
We schilderen niet alleen op papier, maar maken ook echte schilderijen op schildersdoek.
Er worden ook collages gemaakt en gezamenlijke schilderijen van meerdere kinderen.
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.

De data zijn: 24 juli, 31 juli, 7 aug, 14 aug, 21 aug en 28 augustus
De kosten voor de cursus zijn 7,50 euro voor de hele cursus.

Opgave kan via de mail: Instap@oudezijds100.nl
Graag opgeven naam en leeftijd van het kind en telefoonnummer

IMG_20230110_092754 (1)

12 juli start – Groepsgesprekken “In wiens voetstappen stap jij?”

Met InStap organiseren we gespreksgroepen over het thema “In wiens voetstappen stap jij?”

Vier weken lang op woensdagochtenden zijn de gesprekgroepen met de volgende gespreksonderwerpen:
Wie zijn je voorbeeldfiguren?
Hoe vul jij je leven in naar dat voorbeeld?
Wat maakt jou uniek?
welk voorbeeld wil jij aan anderen geven?

De gespreksgroep wordt gehouden van 10.30 u tot 11.30 uur, in de Kauit. Voor de gespreksgroep is iedereen al welkom. Na de gespreksgroep is er ook nog alle gelegenheid om gezellig nog even koffie of thee te drinken in de Kajuit.
Opgeven kan via de mail instap@oudezijds100.nl of per telefoon 020 – 626 66 34

Adopteer een kamer, kopje of bord

Adopteer een kamer, kopje of bord!

In de veilige omgeving van de Woongemeenschap Oudezijds 100 ontvangen wij dagelijks gasten met een extra zorgvraag en behoefte waarvoor binnen de reguliere hulpverlening (voorlopig) geen aanbod mogelijk is. Dit kan te maken hebben met status, aard van de problematiek (zonder aansluiting bij een bestaande doelgroep) leeftijd (b.v. tieners: te jong voor de volwassenzorg en te oud voor pleegzorg), wachtlijsten enz. Al deze mensen met heel verschillende achtergronden en zorgbehoefte hebben één ding gemeen: ze hunkeren naar een plek waar ze gastvrij onthaald worden, een luisterend oor vinden, aandacht krijgen, tijd en ondersteuning en niet te vergeten de onmisbare kop koffie of thee, of een bord eten.

Vrijwilligers geven dagelijks vorm aan deze zorg daarnaast is steun van buiten hard nodig om bij te dragen in de kosten van dit aanbod.

Wij vragen van alle bewoners en gasten een bijdrage naar vermogen, maar voor een groot deel van de gasten beperkt dit vermogen zich tot praktische inzet (bijdragen in de schoonmaak, de boodschappen, koken, ect.). In de geldelijke kosten kunnen zij meestal niet voorzien.
Daarom hebben wij uw steun nodig!

Wat krijgt u van ons?
U mag onbeperkt koffie komen drinken of een keer mee-eten of participeren aan een van de vele feest-activiteiten met onze gasten. Als u een kamer adopteert bent u van harte welkom om een keer een overnachting bij ons te reserveren!

Wordt u adoptie ouder? Klik op de volgende link en vul het juiste bedrag in.
De bedragen kunt u in de flyer hier onder zien. Mocht u meer informatie of een fysieke folder willen hebben kom gerust langs! Of stuur een mail naar ino@oudezijds100.nl

Steun ons met een donatie of gift – Oudezijds100

Adopteer een kopje flyer

Adopteer een kamer flyer v.1

 

KP

Bericht verzelfstandiging Stichting Kruispost

Amsterdam, 24 april 2023

 

Hierbij informeren wij u dat in goed onderling overleg is besloten dat Stichting Kruispost als
zelfstandige organisatie verder gaat. Daarmee is Kruispost geen onderdeel meer van de
gemeenschap Oudezijds 100. Beide stichtingen blijven samenwerken om kwetsbare
doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen.

 

De gemeenschap Oudezijds 100, gestart in 1952, is ontstaan vanuit de Franse kerkelijke
beweging “prêtre ouvrié”, met een focus op aanwezigheid en bereikbaarheid voor de armen.
Zo ontstond in de binnenstad van Amsterdam een huis van gastvrijheid met aandacht voor
de drie pijlers van de christelijke geloofsgemeenschap: “diaconaat, pastoraat en apostolaat”
(maatschappelijke- geestelijke en educatieve zorgverlening). Uit dit initiatief zijn de
stichtingen Oudezijds 100 en Kruispost ontstaan, ieder met hun eigen specifieke
zorggebieden ingebed in de communautaire woongemeenschap.

 

Stichting Oudezijds 100 werd statutair opgericht in 1955 met als doel het evangelie van
Jezus Christus present te stellen in de binnenstad van Amsterdam. Oudezijds 100 geeft aan
deze roeping vorm door presentie, maatschappelijke, psycho-sociale en pastorale zorg. De
woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening
ondersteunt.

 

Stichting Kruispost, opgericht in 1982, biedt anno 2023 medische en psychosociale zorg
(POH) aan onverzekerde en ongedocumenteerde Amsterdammers die in de reguliere zorg
geen hulp kunnen vinden. De artsen en zorgverleners van Stichting Kruispost leveren
volwaardige, professionele eerstelijns zorg, basis tandzorg en beperkt aanbod op
tweedelijns zorg.

 

Na de verzelfstandiging
Kruispost is uitgegroeid tot een professionele organisatie waar vrijwillige (huis-) artsen,
specialisten en receptionisten een stijgend aantal patiënten zorg biedt, met ruim 12.000
consulten in 2022. Deze ontwikkeling vroeg om een heroriëntatie ten aanzien van de
oorspronkelijke doelstelling en samenwerkingsvormen en anderzijds om een organisatie die
aansluit bij hedendaagse huisartsenzorg. Als zelfstandig orgaan wordt de al eerder
ingeslagen weg van verdere medische professionalisering versneld voortgezet.

 

Deze verzelfstandiging geeft ook Oudezijds 100 beter de ruimte de verdere professionele
ontwikkeling en uitbreiding, op grond van de initiële aanwezigheid en zorgopdrachten, door
te zetten. Dit onverminderd in nauwe aansluiting op de huidige maatschappelijke
zorgbehoefte en hulpvraag.

 

Natuurlijk zal er sprake blijven van samenwerking tussen de twee stichtingen, zoals op het
gebied van doorverwijzingen, ondersteuning en huisvesting. Oudezijds 100 en Kruispost
zullen ook in de toekomst met elkaar verbonden blijven om hun kwetsbare doelgroepen zo
goed mogelijk te blijven bedienen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Lyke Florentinus-Boiten – Oudezijds100 – Lyke.Florentinus-boiten@oudezijds100.nl
Hélène Croon – Stichting Kruispost – Helene.Croon@kruispost.n

20201103_Amsterdam_Kruispost_53_©Ramonmangold

Start Nederlandse les

Vanaf donderdag 23 februari om 20.00 uur starten wij met Nederlandse les, iedereen is welkom!
Binnen onze gemeenschap, onder vrijwilligers en van gasten dat er behoefte is aan Nederlandse les.

Daarom starten wij vanaf donderdag 23 februari om 20.00 uur met Nederlandse les, iedereen is welkom!
Zeven weken lang Nederlandse les van 20.00 uur – 21.15 uur, voor ieder niveau.

Geef je op voor dinsdag 21 februari via instap@oudezijds100.nl.

KN-Afbeelding optie 06

Aan tafel in de kunstwereld

Het thema van dit jaar is natuurlijk aan tafel. Voor mij, cultureel erfgoed studente, kwamen er gelijk verschillende schilderijen in me op die te maken hebben met het thema eten, al dan niet met mensen er bij: Het Stilleven met Kazen geschilderd door Floris Claesz van Dijck ca. 1615 b.v., of juist de bijzondere tafel van Jan Davidsz de Heem met de bekende bloemen.

 

Toen mij gevraagd werd een stuk te schrijven over kunst gerelateerd aan het thema “aan tafel”, kwam natuurlijk ook vooral Het Laatste Avondmaaltijd van Leonardo Da Vinci bij me op. Een tragisch verhaal, maar waarom precies dit verhaal?

Het verhaal van het Laatste Avondmaal is algemeen bekend, waarin Jezus aan tafel aankondigt dat een van zijn twaalf discipelen hem zal verraden. De fresco die het bekendst is geworden, is het iconografisch model van Leonardo Da Vinci in het dominicaner klooster in Milaan. De hertog van Ludovico gaf de opdracht aan Leonardo om in de refter van het Santa Maria delle Grazie deze fresco te schilderen. Terwijl ik dit schrijf, kom ik, na drie jaar hier gewoond te hebben, er ineens achter waarom de refter in Oudezijds, de refter heet.

 

Veel mensen weten niet hoe moeilijk het is om een fresco te maken. Er is maar een beperkt aantal pigmenten geschikt voor en het schilderen wordt direct op een vochtig medium gedaan, waardoor aanpassen van het werk bijna onmogelijk is. Zeker in die tijd. Het laatste avondmaal van Leonardo doet mij denken aan mijn tijd in Milaan waar ook ik voor drie maanden mocht wonen. Het betreffende fresco heb ik niet in het echt kunnen bewonderen, maar ik ben wel langs de kerk gelopen. Ik vond dat toch wel erg bijzonder. Ineens sta je voor het gebouw waar eeuwen geleden een fresco werd gemaakt, nú wereldberoemd.

 

De reis naar Milaan en het thema aan tafel doet mij ook aan andere dingen denken. Als je voor langere periode weg gaat, moet je weer leren je eigen routine te vinden. Nieuwe mensen leer je kennen en je maakt weer eigen tradities. Je komt terug met nieuwe ervaringen en kennis. Toch voelen de woorden “zullen we aan tafel” zo vertrouwd, dat je ook weer blij bent om aan tafel te zitten met iedereen.

 

De laatste associatie die ik heb met het thema, is de eigen versie van Andy Warhol van het Laatste Avondmaal. Het is een modern kunstwerk. Wat voor mij dit schilderij bijzonder maakt, is het feit dat je er uren naar kunt blijven kijken en je fantasie rustig de vrije loop kunt laten. Voor mij betekent dit schilderij een thuis waar je kan komen en waar gezelligheid is.

 

KN-Afbeelding 07

Aan tafel!

Het thema van dit jaar voert als vanzelf terug naar jeugdherinneringen. De geur van eten die in het huis hangt en dan als kind geroepen worden om te komen eten. Aan tafel! De zorgeloosheid en de geborgenheid van het kind dat het leven neemt zoals het zich aandient. Daar denk ik allereerst aan.

De uitnodiging om aan tafel te gaan is niet gericht aan één persoon maar aan allen die onderdeel uitmaken van ‘het huis’. Eten is bij uitstek een activiteit die kan verbinden. Het is daarom niet voor niets dat de maaltijd/eten in veel culturen een bijna religieuze betekenis heeft. Afgelopen zomer, toen ik 5 weken in Brazilië was, viel mij dat opnieuw op. Als er gegeten wordt dan is iedereen ter plaatse welkom, de maaltijd kent geen uitsluitingsmechanisme. En als er te weinig is dan wordt het eten gedeeld.

Het is iets waar wij in onze geïndividualiseerde cultuur ver vandaan zijn geraakt. In Nederland beperkt de uitnodiging zich vaak tot een bepaalde activiteit. Als je bent uitgenodigd voor een kop koffie, kan het goed zijn dat de gastheer rond etenstijd subtiel of minder subtiel laat doorschemeren dat men spoedig gaat eten. Wat zo veel wil zeggen als: zou je misschien naar huis willen gaan? Met de boodschappen is immers geen rekening gehouden met meer eters.

De maaltijd als een religieuze ‘handeling’, dit idee heeft oude papieren. In diverse gedaantes komt het in bijna elke religie terug. Zo heeft de maaltijd ook een prominente rol in het Christendom. In het Joodse Pesachmaal zien we al dat de maaltijd een viering is, het vieren van de uittocht uit Egypte. En denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, het feestmaal als hij terugkeert. In het Nieuwe Testament, als de volgers van Jezus in verwarring zijn, lezen we al snel over de maaltijd  – de Emmaüsgangers –  waarbij ogen worden geopend als het brood gebroken wordt.

Het is daarom niet verrassend dat God zich in het bijzonder laat kennen in de viering van de Eucharistie. Christus maakt zich klein zodat wij hem kunnen omarmen. Zoals Willem-Jan Otten ergens over het stukje broodje (de hostie) schrijft: ‘Als een vogeltje dat je van de grond hebt geraapt en dat je kunt behoeden’. Dit paradoxale van het geloof, dat God zich niet aan ons opdringt, ons nabij komt in dat wat klein is en zonder aanzien, vraagt van ons de moed om in te gaan tegen ‘wereldse’ maatstaven. In een wereld waarin carrière, aanzien, intellectualiteit, charisma en geld zo belangrijk worden geacht is dat een hele opgave. Toch is het ultieme symbool van ons geloof een kruis. Op dat kruis heeft Hij (zoals geformuleerd in het Eucharistisch gebed) met wijd uitgestrekte armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen hemel en aarde.

Tijdens de maaltijd kunnen wij elkaar nader komen. In het Nieuwe Testament lezen we over een zekere Zacheus. De mensen hebben de pik op hem, lopen met een boog om hem heen. Dat is ook wel begrijpelijk omdat hij heult met het Romeinse gezag en rijk wordt over de rug van zijn volksgenoten. Jezus ziet de kleine man in een vijgenboom zitten en nodigt zichzelf bij hem uit. Ze hebben vast en zeker samen de maaltijd gevierd en Zacheus is daarna een ander mens. Hij maakt recht wat krom was in zijn leven.

 

Het is daarom misschien wel zaak om hier in Nederland de maaltijd weer in ere te herstellen. Als een inclusief samen zijn waarbij niemand wordt uitgesloten en waarbij culturele verschillen & ‘klassen’ wegvallen in de viering van de gezamenlijke maaltijd. Eigenlijk zoals op Oudezijds 100 al zolang praktijk is.

Aan tafel! Want de maaltijd vermag veel.

 

DSC_0092

Een warme kop koffie verzorgt door gemeenschapsbewoner Loïs

Ik ben Loïs, ik ben 23 jaar. Ik studeer pedagogiek omdat ik kinderen een erg leuke doelgroep vind en daar dus iets mee wil doen.

En je zou me kunnen kennen van de receptie op Oudezijds 100 en überhaupt van de gemeenschap waar ik inmiddels ook al 3 jaar woon!

 

Hoe ben je op 100 terecht gekomen?

Vriendinnen van NSA woonden in de gemeenschap OZ100 en ik kwam al wekelijks op 100 met mijn dispuut voor de dispuutsavonden. Vanuit die kennismaking heb ik met een dispuutsgenoot ook een keer een weekenddienst meegedraaid. Dat vond ik erg gezellig, dus toen er een kamer vrij kwam was ik ook meteen geïnteresseerd. Hartje Amsterdam, een studentenkamer waarbij je wonen en studeren kunt combineren met wat doen voor je medemens!

 

Wat bedoel je met ‘iets kunnen doen voor je medemens’?

Ik doe 1 keer in de 2 weken op dinsdag de receptie op Oudezijds 100 voor de Inloop van de gemeenschap. Dan ben ik de gastvrouw voor een ochtend: kopjes koffie en thee zetten, maar vooral ook zorgen dat er een open deur is voor mensen die om welke reden dan ook behoefte hebben aan gezelligheid, een praatje enz.

 

Ook zit ik in de kindercommissie. Dit houdt in dat we voor alle kinderen in en rond de zorgverlening van OZ100 één keer in de zoveel tijd activiteiten bedenken en vormgeven. Denk bijvoorbeeld aan een kinderkapel en daarna een spel zoals levend ganzenbord. Dat is erg leuk, want juist op deze momenten zie je dat de kinderen zichzelf even volledig gezien voelen en echt even kind kunnen en mogen zijn, ook al wonen ze op dit moment niet in een ‘eigen huis’ met alle zorgen van dien.

 

Wat is het meest bijzondere dat je dit jaar tijdens de receptie hebt meegemaakt?

Dat is niet specifiek één ding. Tijdens de receptie heb je namelijk echt de tijd om met zo veel mensen in gesprek te gaan, bewoners of gasten van buiten. Zo had ik laatst een gesprek met iemand die in eerste instantie erg afstandelijk deed maar in de loop van het contact steeds meer open werd, opgebouwde en beschermende muurtjes naar beneden haalde. Dat was erg bijzonder juist omdat ze normaal zo gesloten is en niks over haar verleden en überhaupt haar leven wil vertellen.

En natuurlijk Oom Japie! Altijd gezellig als hij met z’n sigaartje in de kajuit is!

 

Het jaarthema is dit jaar ‘Adem’. Niet elke dag is altijd even leuk en makkelijk.  Zeker op Oudezijds 100 moet je soms je adem even inhouden. Wanneer overkomt jou dat in de receptie?

De Kajuit (inloop van de gemeenschap) is altijd echt gezellig en druk. Maar soms als je even veel aan je hoofd hebt, kan die drukte wat veel worden. Je wil er niet moeilijk over doen en mensen vragen of het wat rustiger mag, je wilt juist dat mensen zich prettig en vrij voelen maar dan moet ik soms even slikken, dat kan soms lastig zijn.

 

Waar kun je dan weer even op adem komen?

Sowieso in ons eigen huis, het is altijd fijn om thuis te komen. De gemeenschappelijke ruimtes zijn zoals ik al zei erg gezellig maar wel heel druk. En dan is het heel fijn thuis te komen in zo’n fijn eigen huisje midden in een gemeenschap met fijne buurtjes .

Ook tijdens de kapeldiensten kan ik op adem komen. Er hangt in de kapel een soort rust waardoor je echt even stil kan staan bij de dag.

 

Als jij Oudezijds 100 zou moeten quoten in 1 zin wat zou dat dan zijn?

‘’Een gezellige warme plek, waar iedereen welkom is en er altijd een luisterend oor is voor nieuwe hulpvragen vanuit onze samenleving.’’

 

DSC_0370

Gedachtenkracht Gerlinde

In de kring rond het kampvuur wordt het stil. Alleen het zachte knisperende vuur is hoorbaar als Ishana opstaat en begint te zingen. Er klinkt een prachtig Surinaams aanbiddingslied. Woorden van trouw en liefde verlichtten, naast het kampvuur, de koelte van de avond. Iedereen wist dat Ishana goed kon zingen, maar de oprechtheid en kwetsbaarheid van de zangeres raakte eenieder. De kring was duidelijk onder de indruk toen de laatste noot geklonken had en een gevoel van verbondenheid oversteeg de rijke verscheidenheid van de groep.

Vanuit Amsterdam vertrokken we samen met de woongemeenschap naar Friesland om hier ons startweekend te vieren. Even de stad uit, om in een andere setting elkaar te ontmoeten en een frisse start van het jaar te maken. Van jong tot oud werd er volop genoten van de frisse buitenlucht en ruimte rondom Maria ter Claesze. En vooral voor de kinderen was dat fijn. Zo werden we spontaan uitgenodigd om met de kinderen langs te komen bij boer Anton, die ons graag wat wilden vertellen over zijn mooie vak. Het was mooi om te zien dat de kinderen zo enthousiast werden van de dieren op de boerderij, de speurtocht in het bos en het eindeloze springen op de trampoline. Ook ontbrak het niet aan beweging tijdens een fanatiek potje levend stratego, het plukken van de appels en uitvoeren van een aantal klussen op Maria ter Claesze. Maar ook de alledaagse dingen, zoals de zeer vroege ontbijtjes, het koken en samen eten, het tellen van elkaars muggenbulten, het delen van stille tijd en het zingen van liederen zorgden er voor dat we elkaar beter leerden kennen.

 

Aan het einde van het weekend kozen we het nieuwe jaarthema ‘aan tafel’ uit en spraken we verwachtingen naar elkaar uit. Ontmoeting en verbinding kwamen daarin naar voren; mooie punten waar dit weekend een goede basis voor had gelegd.

Het unieke moment van stilte rondom het kampvuur werd al snel verbroken door nieuwe muziek. Op de Afrikaanse tonen werd er spontaan gedanst (de een soepeler dan de ander), geklapt en gelachen.  En daar, in die cirkel om het kampvuur, ontstond er enorme vreugde in die verbondenheid met elkaar. Opdat dat lichtende vuur nooit meer zou doven.

 

 

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Titel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Titel 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus rhoncus posuere finibus. Proin id nisl ullamcorper neque bibendum vulputate non feugiat mauris.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl