Het leven en werken van Oudezijds 100 is niet mogelijk zonder de bijdrage van vele vrijwilligers. Een aantal taken proberen wij altijd te vervullen. Er zijn mensen nodig om de telefoon op te nemen en koffie te zetten en onze panden moeten onderhouden worden. Wij kunnen altijd extra handen gebruiken; iedereen is welkom, ook met bijzondere talenten en capaciteiten.

Inloop
De Inloop, de huiskamer van Oudezijds 100, is de plek waar gemeenschapsleden en bezoekers van buiten elkaar treffen. De een komt voor een praatje, de ander zoekt er rust en ontspanning. Receptionisten van de Inloop ontvangen bezoekers, schenken koffie en thee en staan mensen die contact zoeken met de gemeenschap telefonisch te woord.

Vaderhuis
Het Vaderhuis is verantwoordelijk voor het huishouden dat we samen vormen. Er wordt gekookt, schoongemaakt en gewassen en gastvrijheid verleend aan logees. Veel van dit werk lijkt heel vanzelfsprekend, maar is onmisbaar.

Diaconaal jaar
Wie een langere periode met de gemeenschap mee zou willen leven kan dat doen in de vorm van een diaconaal jaar. Vrijwilligers die voor deze vorm van ondersteuning kiezen, wonen intern in de gemeenschap en hebben er een volledige dagtaak. Zij worden begeleid door een van de communiteitsleden. In dit kader is er samenwerking met de Protestantse Kerk Amsterdam en European Voluntary Service. Maar het is ook mogelijk om op individuele basis een diaconaal jaar in te vullen.

Verhalen

Lees de verhalen van bewoners en vrijwilligers van Oudezijds 100 om een breder beeld te krijgen wie Oudezijds 100 is en wat zij doet.