Social work

Social work

Wat doet Maatschappelijk Werk Kruispost?

De maatschappelijk werkers werken nauw samen met de artsen op Kruispost om de psycho-sociale problemen van de hulpvragers in kaart te brengen. De lijnen zijn kort en kunnen daarom snel handelen, overleggen en verwijzen naar de juist specialisten.

Via steungesprekken worden cliënten begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd om structuur in hun leven te brengen door bijvoorbeeld te activeren voor dagbesteding. We bemiddelen, geven advies en ondersteuning op juridisch, persoonlijk en zakelijk vlak. Dit kan uiteenlopen van verwijzing naar een advocaat tot kijken naar gepast en laagdrempelig vrijwilligerswerk. Daarnaast bieden we hulp bij praktische zaken zoals documenten aanvragen of regelen ten behoeve van juridische procedures, het aanvragen van briefadres, bijstand, zorgverzekering etc.

Wie is onze doelgroep?

Kruispost heeft eigenlijk meerdere doelgroepen. De grootste doelgroep zijn de ongedocumenteerden ((uitgeprocedeerde) asielzoekers). Daarna volgen mensen uit de EU landen en onverzekerden. De meeste zijn dak- en thuisloos en die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden.

De voorzieningen voor deze doelgroepen zijn misschien beperkt, maar een luisterend oor bieden kan altijd en is net zo belangrijk!

Hoe kan ik een afspraak maken met maatschappelijk werk?

De eerste afspraak is bij de arts. De arts zal na een medisch consult eventueel doorverwijzen naar een maatschappelijk werker. Hiervoor kan je je aanmelden van maandag tot en met vrijdag, tussen 10:00-12:00 uur en tussen 19:00-21:00 uur.

Let op, de plekken zijn beperkt vanwege de coronamaatregelen. Op het moment nemen we 15 personen per spreekuur aan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Heb je geen medische problemen, dan kun je ook direct via de receptionist een consult bij het maatschappelijk werk aanvragen.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten aan deze consulten verbonden.

Vragen?

Neem dan contact op via telefoon 020- 6248078 of via mail info@kruispost.nl

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl