OpStap

Oudezijds 100 biedt opvang aan mensen en leeft met ze samen in een woongemeenschap. Met professionele begeleiding helpen we mensen weer zelfstandig in de maatschappij te functioneren. De woongemeenschap is als een grote familie en een oefenschool voor zelfstandig leven.

 

 

 

We doen veel samen: koken, eten, schoonmaken, op vakantie gaan, bidden en voor kleine kinderen zorgen. Zo leren mensen sociale contacten te leggen, met geld om te gaan en eigen kwaliteiten te ontdekken. 

Een maatschappelijk werker helpt persoonlijke doelen op te stellen. Daarbij kiezen we een begeleidingsplan dat bij de hulpvrager past. Mensen die bij ons aankloppen, hebben vaak een sociaal of maatschappelijk probleem. Sommigen zitten in de schulden of in een sociaal isolement, anderen zijn verslaafd (geweest) of zijn ‘thuisloos’. Het doel is (opnieuw) op eigen benen te staan, zelf keuzes te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. 

Hoe ziet de begeleiding op Oudezijds 100 eruit?
Sociaal: in de gemeenschap oefent de hulpvrager in het samenleven met veel verschillende mensen. Ook moedigen we het herstel van relaties en het opbouwen van nieuwe contacten aan. 
Praktisch: we bieden bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, leren omgaan met geld en helpen met het invullen van formulieren.
Maatschappelijk: we begeleiden iemand bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk en helpen in het contact met instanties als de Sociale Dienst, de voogd, rechtbank of dokter. 
Emotioneel: wie ben je en wie wil je zijn? Wat heb je meegemaakt? We voeren eerlijke en verduidelijkende gesprekken en bieden eventueel therapie.
Pastoraal: de mensen die we helpen hoeven geen christen te zijn, maar kunnen wel bij ons terecht met vragen over God en geloven. 

OpStap? De naam van dit traject verwijst naar het opstapje dat we bieden naar een evenwichtige en meer zelfstandige vorm van wonen en leven. Ook gaat het over samen onderweg zijn; een tijdje lang zijn we elkaars reisgenoten. 

Opstap
Maatschappelijke opvang
Oudezijds Achterburgwal 100 – sous
1012 DS Amsterdam
t 020 6266634
[email protected]

 

 

 

 

 

“Het doel is opnieuw op eigen benen staan”