Onderzoek Kruispost

Er verblijven naar schatting 35.000 mensen zonder geldige papieren in Nederland. Daar vallen ook kinderen onder, maar niemand weet precies hoeveel. Het is ook niet bekend hoe deze kinderen leven, gaan ze wel naar school? Krijgen ze hun vaccinaties? Op Kruispost hebben we dat in kaart proberen te brengen met een onderzoek.

In Amsterdam wordt op Kruispost medische eerstelijns hulp verleend aan ongedocumenteerde patienten. Op jaarbasis worden ongeveer 3000 unieke ongedocumenteerde patienten gezien. Aangezien kinderen Kruispost nauwelijks bezoeken (3% van totaal bezoeken) rees de vraag hoeveel van de volwassenen ongedocumenteerde kinderen in Nederland hebben en of deze wel de benodigde zorg krijgen.

Daarnaast bestaat er een regeling voor ongedocumenteerde kinderen die al langdurig in Nederland verblijven, vaak 'kinderpardon' genoemd. Het is onduidelijk of de groep waar deze regelijk mogelijk voor geldt, wel op de hoogte hiervan is.

In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen gesteld:

1. Welk percentage van de ongedocumenteerde patienten die Kruispost bezoeken heeft kinderen? Wonen deze kinderen in Nederland of nog in het land van herkomst?

2. Hebben de kinderen die ongedocumenteerd in Nederland verblijven toegang tot zorg (huisarts/preventieve gezondheidszorg), hebben zij een vaste woon- of verblijfplaats, verblijven zij bij hun eigen ouder(s) en gaan ze naar school?

3. Weten ouder van de ongedocumenteerde kinderen van het bestaan van het kinderpardon?

Lees de resultaten van het onderzoek in dit artikel.