Communiteit

Communiteit

Communiteit Spe Gaudentes is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gemeenschap in al haar facetten. Spe Gaudentes dankt haar naam aan Romeinen 12, 12: ‘zij die zich verheugen in de hoop’. Voor de wereld van vandaag wil zij een teken van hoop zijn, door te helpen wie geen helper heeft.

Commitment
Spe Gaudentes bestaat uit een groep gedoopte en belijdende christenen, mannen en vrouwen, gehuwd, ongehuwd of celibatair. Zij hebben zich met een gelofte voor het leven aan elkaar verbonden om vanuit het evangelie van Jezus Christus present te zijn. In een tijd van individualisme en ongebondenheid, kiezen de leden voor gemeenschappelijk leven en duurzame verbinding. Trouw en verbondenheid helpen ons om onze eigen roeping te ontdekken in het grotere verhaal van God met mensen. En dat niet alleen. Het langdurige commitment van de communiteit zorgt voor continuïteit in het grotere, beweeglijke geheel van de gemeenschap. We zeggen hiermee: ‘ik blijf hier, voor als jij terugkomt’.

Teken van hoop
Spe Gaudentes probeert antwoord te geven op de levensvragen van mensen van deze tijd. Samen met vele vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers en huisgenoten van Oudezijds 100 bouwen we aan een huis waar mensen welkom zijn. Dat leidt telkens weer tot onverwachte ontmoetingen. We herkennen ons wat dat betreft wel in Maria, die zich openstelt voor haar onverwachte roeping om Christus een plek te geven in de wereld. Naar haar verwijzen de kleuren rood (het aardse) en blauw (het hemelse) in het logo van de communiteit. Twee figuren die niet volledig in elkaar opgaan, maar elkaar wel raken. Zo ontstaat er beweging, wederkerigheid. Samen zoeken we naar antwoord op de vragen die we hebben. Soms ontdekken we zomaar in het alledaagse leven tekenen van hoop.

Brugfunctie
Spe Gaudentes voelt zich geroepen om verbinding te leggen tussen de Kerk van gisteren, vandaag en morgen en vervult een brugfunctie tussen de kerken. De leden van Spe Gaudentes zijn lid van verschillende kerkgemeenschappen. Daarnaast vervult een aantal leden van Spe Gaudentes een bijzonder ambt, waardoor er ook formele relaties zijn met onder meer de Protestantse Kerk Amsterdam en de Anglicaanse kerk.

Ontstaan
fr Rolf en sr Georgine Boiten-du Rieu, de latere stichters van Oudezijds 100, gaan na hun studie theologie in Aubervilliers (Parijs) werken. Daar ontvangen zij een bidprentje met de tekst ‘En Abraham trok uit, niet wetend waar hij komen zou’; motto van alles wat daarna is gebeurd. Na terugkomst in Nederland nemen zij hun intrek in een kraakpand aan de Oudezijds Achterburgwal nummer 100 om het evangelie present te stellen. Na een aantal jaren komen fr Rolf en sr Georgine tot de ontdekking dat wat zij willen bereiken hun mogelijkheden overstijgt. Bezoek aan Taizé brengt hen tot de conclusie dat anderen nodig zijn om continuïteit aan de gemeenschap te bieden. Dat betekent in 1964 de geboorte van Spe Gaudentes.
De communiteit voelt zich verwant met de verschillende vormen van communitair leven die er vanuit de geschiedenis van de kerk steeds zijn geweest. Het geordende leven is een concretisering van de roeping die iedere christen heeft om het geloof handen en voeten te geven.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl