Oecumene

Oecumene

Oudezijds 100 en Communiteit Spe Gaudentes zijn ontstaan in de bloeitijd van de oecumenische beweging, die zocht naar wederzijdse erkenning tussen verschillende kerkelijke tradities. De gemeenschap is van meet af aan een plek geweest waar christenen van verschillende achtergronden hun dagelijks leven delen. Door samen te leven, te bidden en te werken krijgt eenheid in verscheidenheid concreet vorm.

Dagelijks leven
Mensen die met de gemeenschap kennismaken, komen op een spontane manier in aanraking met de breedte van de kerk. Je beeld van andere christenen en geloofstradities verandert als je samen bidt, werkt, koffie drinkt of de afwas doet. Misschien fronst een protestant zijn wenkbrauwen bij een Ave Maria in de kapeldienst. Daarna komt hij de katholieke voorganger weer tegen bij de afwas of de koffie en ontstaat er als vanzelf een gesprek. In een open sfeer kunnen we zo elkaar bevragen en tegelijk ontdekken waar we zelf staan. In de ontmoeting met de ander kom ik er, met vallen en opstaan, achter wat mijn eigen motivaties en overtuigingen zijn.

Inspiratie
Sommige (vaak ook jonge) mensen worden door het leven in de gemeenschap geïnspireerd om zich voor langere tijd aan ons te verbinden. Anderen gaan na hun kennismaking met onze gemeenschap op zoek naar vergelijkbare christelijke gemeenschappen of richten zelf een nieuwe gemeenschap op. Het brede netwerk van christelijke leefgemeenschappen waar Oudezijds 100 en Communiteit Spe Gaudentes deel van uitmaken, kan hierbij behulpzaam zijn.

Andere gemeenschappen
Vanaf haar ontstaan is Oudezijds 100 verbonden met tal van andere religieuze gemeenschappen. Er zijn onder meer contacten met

de broeders van Taizé
de communiteit van Bose
gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk
de Nikola-communiteit te Utrecht
christelijke leefgemeenschap Ki Tov te Utrecht
de gemeenschap van l’Abri in Eck en Wiel
de benedictijnen van de Adelbertabdij en de zusters van Lioba te Egmond
Elim gemeenschap te Doorn
de leefgemeenschap Eltheto te Amsterdam
het Jeannette Noëlhuis te Amsterdam
Timon woongroep Hodshonhof te Amsterdam

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl