Geestelijke vorming

Geestelijke vorming

De geestelijke vorming van de communiteit valt onder de verantwoordelijkheid van de prior, de primus inter pares. Wekelijks komen we op een vaste avond bij elkaar.

De invulling van deze avonden is zeer divers. Soms hebben ze het karakter van een bijbelstudie, dan weer nodigen we een spreker met specifieke expertise uit.
Het jaarthema van de gemeenschap, dat de communiteit iedere zomerretraite kiest, biedt vaak het kader voor de geestelijke vorming.

Geestelijke vorming is niet alleen bedoeld voor communiteitsleden. Ook tochtgenoten, die zich voor de periode van minstens een jaar verbinden, zijn welkom bij een aantal van deze avonden. In de periode van Advent en de Veertigdagentijd is de geestelijke vorming bovendien toegankelijk voor de hele gemeenschap. Mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, die elkaar niet hebben uitgekozen, ontmoeten elkaar rond centrale thema’s. Tijdens deze avonden wordt concreet hoe de gemeenschap als werkplaats voor oecumene kan functioneren.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl