Interview James Hill

James Hill is sinds een half jaar als priester verbonden aan de Anglicaanse gemeente ‘Christ Church’ aan de Groenburgwal. Oudezijds 100 is al langere tijd mission partner van zijn gemeente. James is regelmatig te vinden in onze kapel tijdens het ochtendgebed. In dit interview vertelt hij wat dat voor hem betekent.

Wie ben je en waar kom je vandaan?
‘Mijn naam is James Hill en ik ben 38 jaar oud. Ik ben getrouwd met Anne en vader van twee kinderen van vier (Jonathan) en een jaar oud (Lucy). Ik ben geboren in Engeland, maar opgegroeid in Canada. Op mijn vijfentwintigste verhuisde ik zonder mijn familie naar Engeland en daarna woonde ik afwisselend in Frankrijk, Zwitserland en vervolgens weer in Engeland. En nu woon ik sinds afgelopen juli in Nederland.’

Hoe kwam je erbij om priester te worden binnen de Anglicaanse kerk?
‘Ik raakte in mijn studententijd betrokken bij een evangelisatie-theater-project en ben daar vier jaar, tot 2000, als muzikant betrokken bij geweest. Hierdoor maakte ik kennis met heel veel verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen. Het maakte dat ik opnieuw moest ontdekken waar ik voor stond en zo besloot ik uiteindelijk om theologie te gaan studeren. Na een jaar ging ik als assistent-pastor werken voor een Anglicaanse gemeente in Frankrijk. Dit was mijn ontmoeting met de Anglicaanse kerk en het voelde voor mij als thuis komen.’

Hoe kwam je in contact met Oudezijds 100?
‘In 2005 ontmoette ik br Rik tijdens de selectie-conferentie van de Church of England voor de Euopean Diocese. br Rik hield daar een presentatie, waarbij hij ook vertelde over Oudezijds 100. Ik had me toen voorgenomen dat ik ooit een keer naar Oudezijds 100 zou willen gaan om kennis te maken. Ik had toen niet kunnen bedenken dat ik als priester in Amsterdam werkzaam zou zijn en we buren zouden worden! Mijn supervisor in Coventry, waar ik in 2008 terecht kwam, was Ian Watson, een van de voormalige priesters van Christ Church, die br Rik dus ook kende en vertrouwd was met Oudezijds 100. Hij was met name erg enthousiast over de kapel van Oudezijds 100. Dus die kapel wilde ik wel eens zien! Toen ik klaar was met mijn vormingsperiode heeft de bisschop van de European Diosese gevraagd of ik niet in Amsterdam zou willen werken. En na een sollicitatie-procedure ben ik met mijn gezin naar Amsterdam gekomen.’

Oudezijds 100 is ‘mission partner’ van Christ Church. Wat betekent dat voor jou en voor jouw gemeente?
‘Partnerschap gaat voor mij over relaties. Dat betekent dat ik graag wil bouwen aan goede relaties met onze verschillende ‘mission partners’. Christ Church ondersteunt Oudezijds 100 niet alleen in financieel, maar ook in immaterieel opzicht door voor jullie te bidden. Maar om van daadwerkelijke onderlinge relatie te kunnen spreken, is het nodig dat mensen van Christ Church bij Oudezijds 100 over de vloer komen en dat ben ik dus ook gaan doen. Het bezoeken van de ochtendgebeden helpt mij om in gebed te blijven. En het helpt mij heel erg dat we dat in jullie kapel samen doen. Bovendien krijg ik vanuit Oudezijds 100 zicht op de buurt. Aanwezig zijn is volgens mij cruciaal als het gaat over missionair-zijn. Het is de eerste stap, misschien wel de kern van het christelijke leven in onze buurt en in ons netwerk.’

Wat betekent oecumene voor jou en wat verwacht je ervan in de nabije toekomst?
‘Mensen hebben behoefte aan zingeving, aan spiritualiteit en daar kunnen, moeten we als kerken en kerkelijke gemeenschappen iets mee doen. Het gevaar is alleen dat we als gemeenschappen ons eigen ‘rijkje’ gaan bouwen, in plaats van samen te bouwen aan Gods rijk. Ik herken me in het Anglicaanse christendom, het past bij mij, maar er zijn vele manieren, tradities, die mensen aanspreken. Denk aan heet beeld van een bos, een woud. We zijn verschillende bomen, jong en oud, diep geworteld of nog maar net geplant. Maar we delen hetzelfde milieu, dezelfde omgeving: actuele problemen, maatschappelijke uitdagingen, sociologische wetmatigheden, crisis, enzovoorts. We maken allemaal deel uit van deze wereld, wat en hoe we ook geloven. We ontmoeten elkaar als collega’s en ontdekken dat we nu meer gemeen hebben, dan in het verleden. Theologische verschillen worden in zekere zin minder belangrijk, staan minder op de voorgrond.’

En waar verheug je je over in de relatie tot Oudezijds 100?
‘Wat betreft Oudezijds 100: zonder Oudezijds 100 zou mijn werk als priester niet hetzelfde zijn en ook niet zo leuk zijn. Want onze betrokkenheid op elkaar helpt mij uit te vinden wat de volgende stap gaat worden. Plannen waar we nu samen mee bezig zijn, zoals een gezamenlijk pastoraal centrum voor de binnenstad, helpen mij daarin heel erg. Ik hoop dat voort te zetten en nodig mijn gemeenteleden uit om bij jullie met jullie te komen bidden. En de conclusie is: Iain had gelijk, de Allemanskapel is heel erg mooi!’

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E kruispost@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl