Interview Iris

Iris heeft psychologie gestudeerd en deed al tijdens haar studie veel vrijwilligerswerk o.a. bij Dokters van de Wereld. ‘Ik vind het heel erg oneerlijk verdeeld in de wereld. Ik heb een goede opleiding gedaan en ik kan een mooie, betaalde baan krijgen – zoiets vind ik bijzonder en een voorrecht en ik wil andere mensen daarin laten delen.’

Eén avond in de week werkt Iris als psycholoog voor de Kruispost, daarnaast studeert ze verder voor GY psycholoog. ‘De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is eigenlijk verdeeld in simpel en complex,’ legt Iris uit, ‘als mensen complexe problemen hebben worden ze door een heel team behandeld, niet alleen een psycholoog, mar ook een psychiater, een arts, een maatschappelijk werker en soms ook een fysiotherapeut. Bijna alle cliënten di eik hier zie zijn complex, gelukkig werk ik nauw samen et de maatschappelijk werkers en Lyke, die regiebehandelaar is van mijn cliënten. Het gaat vooral over trauma’s die de patiënten hebben opgelopen door oorlog of tijdens de reis naar Nederland.’ Iris behandelt angst- en stemmingsproblematiek en daarnaast enkelvoudige trauma’s.

Tijdens haar werk krijgt Iris vooral te maken met patiënten uit het Midden-Oosten en Afrika. ‘Veel ongedocumenteerden lopen vast doordat ze geen baan kunnen vinden, geen dak boven hun hoofd hebben. Ze verliezen het gevoel dat ze een doel hebben waardoor veel depressie en angsten naar voren komen.’ Volgens Iris is het daarom vaak ook niet mogelijk om zo’n trauma op te lossen. ‘Dat kan niet met zo’n klein team en zeker niet in je eentje, maar mensen hebben er vaak al veel aan als er aandachtig naar ze geluisterd wordt, zodat ze het gevoel krijgen dat ze als mensen gezien en behandelt worden, en niet alleen als een nummertje.’ Overdag werkt Iris als psycholoog bij een instelling in Amsterdam, maar later zou ze graag met het soort patiënten aan de slag gaan dat ze bij Kruispost tegenkomt. ‘Ik denk dat Kruispost het ontzettend goed doet. Er is aandacht voor zowel het geestelijke als het lichamelijke, ik denk dat dat bij Nederlandse huisartsen en zieken huizen toch wel vaak over hoofd gezien wordt, net zoals wij als psychologen soms te weinig rekening houden met wat er in iemands lichaam gebeurt.’

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E kruispost@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl