Interview Annette

Annette werkt al sinds 1993 als receptioniste op de Kruispost. Voor die tijd deed ze hetzelfde werk in de huisartspraktijk van haar man. Nadat hij overleed aan de ziekte van Parkinson, besloot Annette dat ze zich nog goed en gezond genoeg voelde om iets te doen.

‘Ik kwam hier samen met een vriendin, die ook op zoek was naar vrijwilligerswerk. Bij onze kennismaking gingen we eerst naar de Allemanskapel. Dat doe ik nog steeds. Iedere dag als ik dienst heb, ga ik eerst naar het ochtendgebed. Ik vind het heel fijn om mijn dag op die manier te beginnen.’ In al de jaren dat Annette voor de Kruispost werkzaam is, heeft ze een hoop veranderingen meegemaakt. ‘De komst van de computers was een hele grote verbetering,’ zegt ze met stellige overtuiging, ‘het is nu veel makkelijker om informatie van patiënten op te zoeken en dat betekent toch dat je meer tijd hebt voor menselijk contact.’

Annette vertelt dat het tegenwoordig ook de gewoonte is om mensen in de wachtkamer een kopje koffie of thee aan te bieden. ‘Dat creëert een hele goede atmosfeer’ vertelt ze, ‘ik heb een grote verandering waargenomen in de houding van mensen, ze zijn echt veel vriendelijker als ze voelen dat ze welkom zijn.’ Ze laat een rode noodknop zien die ze kan indrukken als ze met agressie te maken krijgt. ‘Het is goed dat die knop er is, maar in al mijn tijd heb ik er maar één keer gebruik van gemaakt. Het was broeder Piet die mij toen te hulp kwam.’ Desondanks is het over het algemeen gewoon gezellig in de wachtruimte. ‘Als er taalproblemen zijn, of het lukt iemand niet om zichzelf verstaanbaar te maken, komt een andere patiënt vaak helpen. Dat is hartverwarmend.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E kruispost@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl