Vacature Medisch Coördinator

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3800 patiënten Kruispost, dat betekent jaarlijks ruim 10.000 consulten en bewijst daarmee in een enorme behoefte te voorzien. Kruispost werd opgericht in 1983 in de samenwerking tussen de communautaire gemeenschap Oudezijds 100 en de Johanniter Orde.

Kruispost werd opgericht in 1983 vanuit de communautaire gemeenschap Oudezijds 100 in samenwerking met de Johanniter Orde. De medische hulp op de Kruispost is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. We bieden uitdrukkelijk de mogelijkheid om een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. Het werk op de Kruispost wordt mogelijk gemaakt door de inzet van zo’n tachtig vrijwilligers bestaande uit m.n. huisartsen en receptionisten en enkele specialisten zoals tandartsen, neuroloog, psycholoog, jurist en fysiotherapeut. In het kader van continuïteit van aanbod en kwaliteit, zijn de twee coördinatoren( medisch resp. algemeen) en de maatschappelijk werkenden in gehonoreerd dienstverband. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.kruispost.nl

Vanwege het vertrek van onze medisch coördinator is Kruispost op zoek naar een nieuwe medisch coördinator. Deze is samen met de algemeen coördinator verantwoordelijk voor het algehele zorgaanbod en voor de kwaliteit van zorg.

Uitleg functie

De twee coördinatoren dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de zorg op Kruispost, waarbij de aandacht van de medisch coördinator specifiek gericht is op de medische zorg en die van de algemeen coördinator op de psychosociale; zij werken daarbij nauw samen met het bestuur van Kruispost en de Communiteit.

Algemene profieleisen:

 • Christelijke identiteit
 • Enkele jaren werkervaring als arts, BIG registratie
 • Teamspeler én leidinggevende capaciteiten
 • Ervaring in het doen van vrijwilligerswerk/begeleiden van vrijwilligers
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en in het Engels
 • Interculturele kennis en ervaring
 • Affiniteit met de visie van de communiteit vastgelegd in visiedocument Kruispost 2014-2020

Taken en verantwoordelijkheden

 • De hoofdtaak is er zorg voor te dragen dat de dagelijkse werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd door het team van artsen en specialisten
 • Bewaken van de kwaliteit van de geboden zorg
 • Organisatorische voorwaarden scheppen en waar nodig verbeteren teneinde goede zorg te kunnen leveren.
 • Organiseren van nascholing en intervisie voor de artsen
 • In samenwerking met de algemeen coördinator werven, selecteren, inwerken en begeleiden van de medisch vrijwilligers
 • Zorg dragen voor goed functioneren van ICT, medische apparatuur/ hulpmiddelen en de samenwerking met derden zoals ziekenhuizen en apotheken.
 • Maandelijks aanleveren van inhoudelijke gegevens ten behoeve van het CAK en het bestuur
 • Deelnemen aan de tweemaandelijkse bestuursvergadering voor zover het de voortgang van de zorg betreft
 • 2 x per week zelf spreekuur houden (een ochtend en een avond)
 • Eventueel beschikbaar zijn voor PR-activiteiten i.s.m. PR Commissie

De functie is voor 24 uur, verdeeld over 3 dagen

Inschaling volgens cao-GGZ

De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd. Wij bieden een marktconform salaris, passend bij opleiding en werkervaring.

Voor meer informatie over de vacature kunt u zich wenden tot Willem Budde, bestuurslid; 06-29397999 Uw brief met CV kunt u uiterlijk 27-06-2020 sturen naar [email protected]. o.v.m. vacature medisch coördinator.