Medische zorg tijdelijke opvang vluchtelingen

Bericht van de GGD Op dit moment vangt de Gemeente Amsterdam vluchtelingen op in een aantal aangewezen locaties. Op deze locaties zijn aanwezig het Rode Kruis en de GGD.

 

De GGD levert somatisch en psychiatrisch  verpleegkundigen, artsen en psychiaters. Via het Rode Kruis kunnen deze medewerkers worden geconsulteerd. Er vindt dan een korte screening plaats en zo nodig interventies. Medicatie wordt door de GGD geleverd.

De GGD is van 10.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar en er draait een achterwachtdienst gedurende 24 uur. Omwille van een eenduidige bejegening en medische zorg wordt vriendelijk verzocht om patiënten uit deze groep, die zich bij praktijken voor huisartsen of psychiatrie melden, te verwijzen naar de Rode Kruismedewerkers op de opvanglocatie.

Voor intercollegiaal overleg kan men zich wenden tot de dienstdoende somatisch arts of psychiater.

Deze is dagelijks bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur via het nummer 020 555 5462.