De Heer is waarlijk opgestaan!

Na de stille week van gebed, inkeer, herinneren, herdenken en waken in het donker, is op 27 maart de Paasmorgen aangebroken.

Op de binnenplaats ontsteken we aan het Paasvuur de nieuwe Paaskaars. Aan het einde van de viering klinkt over de Wal eerst aarzelend, dan uitbundig het 'U zij de glorie'. De dood heeft niet het laatste woord, licht overwint het duister. Tijd voor het feestelijke Paasontbijt in de refter.

Met heel veel dank aan de Kapel-DV, de voorgangers, de mensen van de weekenddienst en alle andere helpende handen!