Ondersteunende specialismen

Ondersteunende specialismen

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Er werken niet alleen artsen op de Kruispost, maar ook andere inpandige specialisten en paramedici zijn onmisbaar. Voor alle onderstaande diensten, geldt dat een arts werkzaam op de Kruispost patiënten op het algemene inloopspreekuur eerst moet beoordelen, voorafgaand aan een verwijzing naar deze hulpverleners:

  1. Tandarts: 1x per week op donderdagmiddag is er een tandarts aanwezig. De receptionist kan een consult in de agenda plannen. De werkzaamheden van de tandarts beperken zich tot extracties en advies. Een extractie kost €10,-; een advies kost €5,-.
  1. Dermatoloog: We kunnen verwijzen naar een collega dermatoloog.
  1. Oogheelkunde: Alleen op afspraak
  1. Fysiotherapeut: gemiddeld 2x per week is er een fysiotherapeut aanwezig
  1. Maatschappelijk werk: Patiënten met psychosociale problematiek of hulpvragen kunnen worden verwezen naar het maatschappelijk werk. Ook bij minder acute psychische problemen waar een psycholoog of psychiater bij zou kunnen helpen kan de arts aanvankelijk verwijzen naar maatschappelijk werk. De maatschappelijk werker overlegt met de arts of er een indicatie bestaat om verder te verwijzen naar een psycholoog binnen de Kruispost of tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zie voor meer informatie ook … (link naar pagina MW).
  1. Psycholoog: De psycholoog is 1x per week aanwezig. Verwijzing naar de psycholoog gaat zoals eerder beschreven via het maatschappelijk werk.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E info@kruispost.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl