Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Medische hulppost
Kruispost geeft hulp aan onverzekerden. De hulp die we bieden, is die vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk; er hoeft echter geen rekening gehouden te worden met een tijdslimiet voor een consult. Van iedere patiënt wordt een kleine bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. Tijdens het ochtendspreekuur is er overleg (mogelijk) tussen het maatschappelijk werk en de arts.

Psychosociale zorg
De maatschappelijk werkende brengt onder meer psycho-sociale problemen in kaart en verwijst naar en werkt samen de GGZ en andere instellingen. Via steun-gesprekken worden patiënten geholpen om structuur in hun leven te brengen. We bemiddelen en geven advies en ondersteuning op het gebied van verblijfstatus en wet- en regelgeving, eventueel met doorverwijzing naar onze juriste of onze psycholoog. Ook zijn er in het bredere kader van Oudezijds 100 pastores beschikbaar voor pastorale zorg. Naast onze maatschappelijk werkenden maakt een aantal medisch specialisten uitgebreidere zorg mogelijk. Zoals een chirurg, een dermatoloog, een neuroloog, een psycholoog en tandartsen.

Receptionisten
Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de receptionisten, die de patiënt ontvangen namens de verschillende disciplines en de administratie bijhouden. Kruispost is principieel een vrijwilligersorganisatie. Daarom werken alle artsen (ongeveer 45) en receptionisten (ongeveer 35) als vrijwilliger. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen is er een coördinerend arts. Per jaar bezoeken zo’n 3200 patiënten Kruispost.

Identiteit
Vanuit onze identiteit willen we aandacht blijven houden voor de religieuze achtergrond van onze patiënten. Nu werken er meerdere buitenlandse vrijwilligers, zodat we goed kunnen aansluiten bij de vragen die ons gesteld worden. Dit willen we graag voortzetten in de toekomst.

Een bezoek brengen
U bent welkom om Kruispost te bezoeken. Belt u dan tijdens het ochtendspreekuur voor het maken van een afspraak.

Kosten
Kruispost is afhankelijk van giften. Zonder deze steun zijn wij niet in staat ons werk te doen. Aan vrijwel alle patiënten vragen we een donatie voor de zorg die zij ontvangen hebben om een bezoek van een volgende patiënt mogelijk te maken.

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Kruispost
T 020 – 624 90 31
E info@kruispost.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl