Gezocht: Vrijwilligers Kruispost

Kruispost is op zoek naar vrijwillige artsen en receptionisten. Komt u ons team versterken?

Kruispost is in 1983 ontstaan vanuit Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. Deze gemeenschap biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitgebreid netwerk, met veel kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines. Daardoor is het mogelijk om naast de reguliere medische zorg ook specialistische zorg aan te bieden. Zo is er een neuroloog, praktijkonderzoeker somatiek, tandarts, psychomotorisch therapeut en psycholoog.

Kruispost werkt samen met diverse universiteiten, waardoor co-assistenten en studenten tandheelkunde er stage kunnen lopen. Onze medische hulppost is een bijzondere opleidingsplek voor studenten, waar een andere blik op de gezondheidszorg wordt geboden. Zo werken verschillende generaties artsen er samen en is er een meester-gezelrelatie als opleidingsconcept. Ook neemt men er de tijd voor de patiënt.

Kruispost wil een medische hulppost zijn waar hoogstaande zorg wordt verleend volgens de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en met BIG-geregistreerde artsen. Ze wil een huis zijn waar christelijke spiritualiteit handen en voeten krijgt door medische zorg en gastvrijheid en aandacht voor wie er binnenkomen. Door haar aanwezigheid wil zij een klankbord zijn voor de Amsterdamse gezondheidszorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare hulpvragers.

Bij Kruispost kunt u een verschil maken door hulp te bieden aan de zwaksten in onze samenleving. Wilt u ons komen helpen als receptioniste of arts? Neem dan contact op met ons via info@kruispost.nl

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt.

Oudezijds 100
T 020 – 626 66 34
E info@oudezijds100.nl

Maria ter Claesze
T 0516 – 57 72 92
F 0516 – 57 74 99

Meer contactgegevens

Copyright Oudezijds100 © 2020

Website door: Webheld.nl