Nieuws

16-2-2015

40-dagentijd 2015

18 februari aanstaande vieren we Aswoensdag in de Allemanskapel, samen met de Oudekerkgemeente en de Sweelinckcantorij. Die avond zullen we in de kapel samen met de Oude Kerk een Aswoensdagviering houden, waarbij je een askruisje kunt halen. De voorganger tekent dan met as een kruisje op je voorhoofd, en zegt “Stof ben je en tot stof zul je wederkeren” of “Bekeer je en leef volgens het Evangelie". De as komt van de verbrande palmtakjes van het voorgaande jaar. Het is daarmee ook het begin van de vastentijd.

2-5-2014

In memoriam Harold Rink

Wij gedenken Harold Rink, geboren in Paramaribo,16-12-1949, overleden in Amsterdam, 21-4-2014. Harold heeft een lange geschiedenis met Oudezijds 100. Naar eigen zeggen zou hij een heel boek over Oudezijds 100 kunnen schrijven. Tweemaal heeft hij in het Gasthuis, later OpStap, meegeleefd, waarvan een aantal jaren achtereen met interne begeleiding binnen de gemeenschap. Hij was actief in de technische dienst, kookte voor de gemeenschap en heeft in de Bikeshop, die mede door hem is opgericht, heel wat fietsen gerepareerd.