Nieuws

16-2-2015

40-dagentijd 2015

18 februari aanstaande vieren we Aswoensdag in de Allemanskapel, samen met de Oudekerkgemeente en de Sweelinckcantorij. Die avond zullen we in de kapel samen met de Oude Kerk een Aswoensdagviering houden, waarbij je een askruisje kunt halen. De voorganger tekent dan met as een kruisje op je voorhoofd, en zegt “Stof ben je en tot stof zul je wederkeren” of “Bekeer je en leef volgens het Evangelie". De as komt van de verbrande palmtakjes van het voorgaande jaar. Het is daarmee ook het begin van de vastentijd.